Lucia

Vi firar Lucia 2016.

Kompisdag i Ormkärrsskolan

Den 2 maj hade Ormkärr en kompisdag för hela skolan, de äldre barnen planerade och skötte aktiviteterna. Alla fick gå runt mellan olika stationer samt gå en tipspromenad i smågrupper.