Fritidshemmet i Ormkärrsskolan

Ormkärrsskolans fritidshem ska vara en rolig, lärorik och trygg plats för alla barn. Vi strävar efter att barnen ska lära även på fritidshemmet och känna att de har en meningsfull fritid med både fysiska och sociala aktiviteter.  Vi utgår i från följande punkter:

 

Delaktighet

Med delaktighet menar vi att barnen ska känna att de har en möjlighet att påverka de aktiviteter som sker på Ormkärrsskolans fritidshem. Vi menar också att de ska kunna komma med synpunkter, tankar och önskemål och bli bemötta på ett respektfullt sätt och att det de framför tas på allvar.

Vi som jobbar på Ormkärrsskolans fritidshem försöker inspirera och uppmuntra barnen till att pröva nya aktiviteter samt att komma med egna önskemål och funderingar på vad man kan göra.

 

Samhörighet och trygghet

Alla barn ska känna sig trygga med att delta i de aktiviteter som sker på fritidshemmet, även då det är något de aldrig har prövat på innan eller är vana vid. Barnen ska också kunna känna en trygghet i att framföra åsikter och tankar de bär på inför andra barn i grupp och enskilt till oss som personal.

 

Jämställdhet

Personalen jobbar på ett aktivt sätt för att främja jämställdhet på fritidshemmet, dels genom att föregå med goda exempel men också genom att bryta genusmönster i de aktiviteter som sker. Vi som vuxna ska agera goda förebilder och kunna diskutera tankar om jämställdhet som barnen har.

 

Respekt och ansvar

Vi tycker det är viktigt att barnen på Ormkärrsskolan fritidshem kan, vill och vågar ta ansvar. Detta kan till exempel innebära att de själva håller i aktiviteter.

 

Vi som jobbar på fritidshemmet är:

Jeanette Rapp
Eva Norell
Nathalie Pettersson
Johnas Högberg

Kontakt:

Telefonnummer

Fritids årskurs 1 -3:  0761- 23 46 84
Förskoleklassen: 0761 -23 46 85 

e-post

 

fritidsormkarr@stockholm.se

 

 

Dela: