KUL1415

Med KUL1415, Kulturår för barn och unga i Stockholm 14/15, vill vi ge alla barn och unga i staden ännu bättre tillgång till kultur. Både genom eget skapande och genom att ta del av professionella uttryck. Här kan se 2D:s tävlingsbidrag!

Dela: