Om skolan

Ormkärrsskolan är en F-5 skola med ca 160 elever. Den leds av en rektor och tre biträdande rektorer som förutom Ormkärrsskolan även leder Hagsätraskolan och det är där ledningen finns placerad.

Ormkärrsskolan består av ett fritidshem för elever åk F-3 och en mellanstadieverksamhet för elever i åk 4-5. I år, läsåret 17/18, har vi en klass per årskull från förskoleklass - åk 5.  

Det som kännetecknar skolan är dess trygga och lugna klimat där alla är bekanta med alla. Eleverna känner alla lärare på skolan och alla elever. Vi har en god studiekultur och eleverna är väl medvetna om de mål de strävar mot samt vilka kunskapskraven är. Eleverna är delaktiga i sitt eget lärande och utbildas till att bli självständiga, ansvarstagande och nyfikna. Vi lägger stor vikt att eleverna ska få med sig effektiva studiemetoder inför vidare studier.

Verksamheten bedrivs i samverkan med de olika klasserna och fritidsverksamheterna och har många gemensamma teman ihop.

Personalen är engagerad och arbetar för att alla elever ska bli sedda och att alla ska utvecklas i så hög grad som möjligt. Vi har en nära och tät dialog med föräldrarna, som är välkomna att vara med i verksamheten och komma på samtal samt delta i föräldraråds möten och föräldramöten på skolan.

 

 

Dela:
Kategorier: