Rektorsbrev

Hej! 

Tre månader har gått sedan jag började på Hagsätra- och Ormkärrsskolan som rektor och jag vet inte om jag kan kalla mig ny längre. Under mina första månader så har jag försökt gå runt på alla föräldramöten så ni fått ett ansikte till namnet. Jag har även träffat många av er föräldrar i olika möten kring frågor som ni har kring skolan och även varit med på de två föräldrarådsmöten som hittills har genomförts. Föräldrarådet är ett fantastiskt forum där vi tillsammans har slagit våra kloka huvuden ihop kring frågor gällande bland annat trygghet, föräldrars roll i skolan och mat. Frågan är hur vi kan hålla i era föräldrars engagemang även upp på mellan- och högstadiet. Jag har märkt detta när jag genomfört besök på föräldramöten att antalet närvarande föräldrar minskar med åldern på elever.

På Hagsätraskolan och Ormkärrsskolan så pågår det hela tiden ett arbete som är fantastiskt. Vårt mål är att dagen för ert/era barn ska vara så utvecklande som möjligt från att de kommer hit tills att de går hem. Dock så arbetar vi, tillsammans med er som föräldrar, mot ett samhälle som vi inte alltid kan hänga med i. Detta genom till exempel allt som sker i de sociala medier som väldigt många barn och ungdomar befinner sig på under det vakna dygnet. Det är enklare att skicka något dumt till någon via mobiltelefonen än det är att säga det ”In Real Life”. Detta är något som vi alla måste vara mer delaktiga i och vi i skolan arbetar regelbundet med detta då det ganska ofta påverkar skoldagen(vi har en mobilpolicy som vi följer). Det har kommit önskemål från flera av er föräldrar kring om vi kan ordna en föreläsning i just detta ämne och vi håller på att titta på detta. Vi hoppas kunna ordna något i början på nästa termin kring ämnet ”Vad gör våra barn på nätet och på sociala medier”.

I årskurs sju så deltar vi tillsammans med flera andra skolor i Stockholmsområdet i projektet MVP (mentorer i våldsprevention). Detta är ett arbete som drivs av Stockholm stad och fokuserar på att skapa en trygghet hos alla att våga ingripa vid våld och kränkningar och att lärare och elever lär sig en rutin för att arbeta förebyggande. Detta arbete görs i samarbete med polisen, fältassistenterna och fritidsgården i Hagsätraområdet. Det handlar mycket om att vi som människor inte kan stå bredvid och vara betraktare när andra råkar illa ut utan att hitta strategier för hur vi tillsammans kan förhindra att det sker och hur vi kan agera.

På ett föräldraråd så diskuterade vi föräldrars närvaro på skolan. Detta är något som vi absolut uppmuntrar och ser som något positivt. Det som dock ibland skett är att föräldrar kommer till skolan och skäller på andras barn. Detta är något som är absolut förbjudet och vi kommer alltid att avhysa de föräldrar som gör något som kan uppfattas som en hotfull situation för barnet. Vi som vuxna ska vara vuxna och vi ska absolut säga till om någon gör något som skadar eller kränker en annan person. Detta är ett samhällsansvar som vi alla har. Dock betyder detta inte att vi få utsätta barn för hotfulla situationer såsom att gå fram och skälla, då vi som vuxna ska vara förebilder kring hur vi löser situationer.

Om du som förälder vill delta under en lektion eller under en skoldag så hämtar du en besöksbricka uppe på expeditionen hos Lena Josefsson. Detta för att vi på skolan alltid måste veta vilka vuxna som befinner sig på skolans område och om vi ser en vuxen på skolan som inte har denna bricka kommer vi att be den personen att lämna området. Orsaken till detta handlar om trygghet/säkerhet för alla.

På det senaste föräldrarådet på Ormkärrsskolan så lyfte jag frågan om att ha årskurs sex på Ormkärr redan från ht-18. Några orsaker till detta är:

  • Alla barn ska ha rätt till en skola i närheten av sitt hem så länge det bara går och att få en rättvis bedömning på en helt ny skola med nya lärare på bara några månader är inte optimalt.

  • Lärare ska få möjligheten att få följa sina elever till den avstämning som sker i årskurs sex då både nationella prov och betyg genomförs.

  • Sedan är ju vår tanke att det även ska bli en mjuk övergång till att sedan vilja fortsätta till Hagsätraskolan i årskurs sju.

Jag kommer att återkomma med ett definitivt besked innan den sista november, men ser idag inget som skulle hindra detta genomförande.

Vi har under den senaste tiden även arbetat med hur vi kan skapa mer trygghet i övergången mellan 3:an och 4:an. Tillsammmans med mellanstadiets arbetslag så har vi försökt hitta lösningar kring hur vi kan skapa fler tillfällen med kända lärare så de inte ser så många personer under dagen. Arbetslaget har gjort ett fantastiskt arbete och ni kommer att få information kring detta under de närmaste veckorna.

Några sista punkter:

  • Nu finns matsedeln i appen ”Skolmaten” som finns att ladda ner via endera AppStore eller Google play.

  • Betygen i årskurs 6-9 kommer att skickas hem den 8 januari då betygssystemet stänger under några dagar i slutet av terminen.

Jag vill tacka alla vårdnadshavare som fyllt i enkäten som vi skickade hem till er i oktober. 

Jag har fått möjligheten att få arbeta på två fantastiska skolenheter med fantastiska kollegor. Detta tillsammans med en engagerad föräldragrupp är två komponenter som inte kan bli fel, eller hur?

 

Tack!

Nytt brev kommer i december

 

Mattias Wahlström

Rektor

Hagsätra-/Ormkärrsskolan

mattias.wahlstrom@stockholm.se

0850834601

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: