Stockholm skolwebb

Vad används skolwebben till idag på Ormkärrsskolan?

I dagsläget använder vi på skolwebben till:

• Frånvarohantering
• Skriftliga omdömen
• Individuella utvecklingsplaner
• Schema och kalender
• Betygshantering
• LUS (läsutvecklingsschema)

Skolwebben för vårdnadshavare

Tiden inne att även vårdnadshavare kan logga in på skolwebben och ta del av detta. För elever och vårdnadshavare kommer det också att finnas:

• Informationskanaler och nyhetskanaler som rör skolverksamheten
• Anmäla och registrera frånvaro
• E-post och meddelandefunktioner till t ex mentor.
• Virtuella klassrum för ditt barns klass - där information om prov läxor kommer att finnas men även skoluppgifter och annan information som rör den dagliga skolverksamheten.

Webbadressen till Stockholm skolwebb är:
https://skolwebb.stockholm.se

Personuppgiftslagen (PuL)

Eftersom Stockholm Skolwebb innehåller information som rör ditt barns skolgång är Stockholms stad skyldiga att informera dig som vårdnadshavare, att vi behandlar sådana uppgifter digitalt. Vänligen läs mer om detta på Stockholm stads hemsida om skolwebben.

Säkerhet i Stockholm Skolwebb
Stockholm stad har höga krav på säkerhet. Det innebär att:

• Det är bara du som har det riktiga vårdnadshavareskapet som kan logga in.
• Du som vårdnadshavare använder e-legitimation eller BankID för att logga in.

För att få mer information om e-leg eller BankID kan ni vända er till följande platser på nätet:

Bank ID support
SEB via Telia e-leg
Nordea
Swedbank
Handelsbanken
Skandiabanken
Ikanobanken

 

Dela:
Kategorier: